Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за гудачки инструменти и гитара

РАКОВОДИТЕЛ
Вонреден професор

м-р Кирил Туфекчиевски

Контрабас – популарни жанрови и група наставни предмети од областа на популарните жанрови

email:
биографија

Редовен професор

м-р Дарко Багески

Гитара, Камерна музика, Ансамбл

email: dbageski@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Фросина Балова

Виола

email:
биографија

Редовен професор

м-р Љубиша Кировски

Виолина, Оркестарски делници за виолина, Камерна музика за гудачки инструменти, Методика на наставата по гудачки инструменти

email: kirovski3@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Олег Кондратенко

Виолина

email: olegkondratenko@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Живко Фирфов

Виолончело

email: zivko.firfov@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Владимир Костов

Виолина, камерна музика за гудачки инструменти, оркестарски делници за виолина

email:
биографија