Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурси

Објавено на: 26 јануари 2024

Пријавување за упис на втор циклус студии, во вториот уписен рок од учебната 2023/2024 година

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ОД УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА  ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 17 октомври 2023

Продолжување на рокот за интерниот оглас за обезбедување стипендии за социјално загрозени студенти од втора и трета година на студии

Почитувани студенти од втора и трета година на студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, ве известуваме дека рокот за аплицирање на интерниот Оглас за обезб...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 13 октомври 2023

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати за запишување на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2023/2024 година. ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 29 септември 2023

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Почитувани студенти, во прилог може да ја погледнете Одлуката и Интерниот оглас наменет за студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 29 септември 2023

Интерен оглас за обезбедување стипендии за социјално загрозени студенти од втора и трета година на студии

Почитувани студенти од втора и трета година на студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, ве известуваме дека во прилог може да го погледнете интерниот Оглас...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 27 септември 2023

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ОД УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА ...
прочитај повеќе >>