Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конкурси

Објавено на: 01 февруари 2022

Пријавување на кандидати за втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок од учебната 2021/2022 година

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ОД УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 24 септември 2021

Рокови за пријавување на кандидати за упис на прв циклус студии (додипломски студии), во третиот уписен рок од учебната 2021/2022 година

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ)НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ, ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕ...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 24 септември 2021

Соопштение за запишување на примените кандидати, пријавени за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок,

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ  ПРИЈАВЕНИ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ У...
прочитај повеќе >>

Објавено на: 24 септември 2021

Конечна ранг листа на примени кандидати за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок

Конечна ранг листа на примени кандидати за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок од учебната 2021/2022 година.
прочитај повеќе >>

Објавено на: 23 септември 2021

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени за упис на прв циклус студии на Факулетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок од учебната 2021/2022 година.
прочитај повеќе >>