Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Конечни ранг листи за запишување на студенти на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во првиот уписен рок, во учебната 2015/2016