Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Никола Ристески

Објавено на: 10 декември 2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.12.2015(среда), со почеток во 17:30 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ТРОМБОН) на НИКОЛА РИСТЕСКИ.

 

Комисија:  Вонр. проф. м-р Ташко Тодоров

                 Проф. м-р Васо Ристов

                 Проф. м-р Страшо Темков