Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Леутрим Алији

Објавено на: 10 декември 2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 15.12.2015(вторник), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на ЛЕУТРИМ АЛИЈИ.

 

Комисија:  Проф. Борис Романов

                 Вонр. проф. м-р Зоран Пехчевски

                 Доц. м-р Нина Костова