Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

*ОСВЕЖЕНО* Распоред на испитите во летниот испитен рок мај-јуни 2016