Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

*ОСВЕЖЕНО* Распоред на испитите во летниот испитен рок мај-јуни 2016