Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување на испитите за есенскиот испитен рок

Објавено на: 14 август 2014

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 11.08. - 14.08.2014

Потребни документи:

  • Индекс (потребен е потпис од предметниот наставник за испитите кои се пријавуваат);
  • Пријави за испити, со уплати за административни такси. 

Студентите кои нема да ги пријават испитите во предвидениот рок ќе плаќаат казна за ненавремено пријавување на испити во висина од 400,00 денари по испит.

НапоменаСтудентите од и II година, испитите задолжително треба да ги пријават и во електронскиот студентски сервис Iknow.