Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на докторска дисертација на кандидатката м-р Огненка Герасимовска

Објавено на: 30 септември 2014

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На ден 1.10.2014(среда), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи одбрана на следнава концертна програма за докторска дисертација на кандидатката м-р Огненка Герасимовска:

  • Камиј Сен-Санс:Концерт за пијано и оркестар бр.2 во ге-мол

Одбраната на програмата ќе се изврши пред комисија во состав:

проф. м-р Волфганг Манц,

проф. д-р  Томе Манчев,    

проф. м-р Тодор Светиев,

проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја,

проф. д-р Марија Ѓошевска.