Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на докторска дисертација на кандидатот м-р Емил Рибарски

Објавено на: 30 септември 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На ден 6.10.2014(понеделник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на следнаваконцертна програма за докторска дисертација на кандидатот м-р Емил Рибарски:

  • Л. В. Бетовен - Концерт за пијано и оркестар оп.37, бр.3, C-moll

 Одбраната на програмата ќе се изврши пред комисија во состав:             

проф. Хусеин Сермет,

проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја,

проф. м-р Валери Стефановски,

проф. м-р Рита Поповиќ,

проф. д-р Бојан Ортаков.