Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на докторска дисертација на кандидатката м-р Тереза Крцоска

Објавено на: 30 септември 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 2.10.2014 (четврток), со почеток во 11:00 часот на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на докторската дисертација „Влијанието на новите аудио технологии врз слухот и музичките слушни навики на тинејџерите“, изработена од кандидатката м-р Тереза Крцоска.

Одбраната на докторската дисертација ќе се изврши пред комисија во состав:              

проф. д-р Димитрије Бужаровски,

проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја,

проф. д-р Бојан Ортаков,

вонр. проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска,

доц. д-р Трена Јорданоска.