Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

ОДРЖАН КОНЦЕРТ "MUSICA VIVA" на 26.4.2017 година на ФМУ - Скопје

Објавено на: 27 април 2017

 На 26.4.2017 година, во Концертната сала на ФМУ – Скопје, се одржа концерт "Musica viva" на кој  настапија студенти од вокално – инструменталните оддели на ФМУ  - Скопје, од класите на: проф. м-р Зоран Пехчевски, проф. м-р Страшо Темков, проф. м-р Билјана Јакимовска, проф. д-р Марија Ѓошевска, проф. м-р Зорица Каракутовска, доц. м-р Кристина Светиева, доц. м-р Александар Гошев.