Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Листа на изборни предмети, за зимски семестар 2017/2018 година

Објавено на: 18 септември 2017

Почитувани студенти, 

во прилог е објавена листата на изборни предмети  кои ќе бидат активни во учебната 2017/2018 година.

Изборни за прв семестар 2017-2018.docx