Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Сања Пановска Миланова

Објавено на: 06 октомври 2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.10.2017 (петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентот САЊА ПАНОВСКА МИЛАНОВА.

             

Комисија:     Проф. м-р  Сашо Татарчевски

                    Вонр. проф. д-р Ивица Зориќ

                    Проф. м-р Борјан Цанев