Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Патриција Ѓоргиева

Објавено на: 08 ноември 2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 16.11.2017 (четврток), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентката ПАТРИЦИЈА ЃОРГИЕВА.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Жана Димчевска

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска