Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Семинар по флејта со проф. Дејан Гавриќ (Германија)

Објавено на: 28 октомври 2014

Од 27-ми до 30-ти октомври 2014, на Факултетот за музичка уметност -Скопје ќе се одржат неколку мајсторски курсеви со еминентниот германски, но и светски флејтист и професор - Дејан Гавриќ.
Проф. Гавриќ е редовен професор на Факултетот за музичка уметност во Мајнц, Германија и одржува голем број мајсторски курсеви ширум светот.
Проф. Гавриќ за прв пат доаѓа на Факултетот за музичка уметност – Скопје и неговите мајсторски курсеви, без сомнение, ќе бидат од огромна корист за сите млади флејтисти.

Предавањата се наменети за студентите од Факултетот, но и за сите заинтересирани кои би сакале да ги надградат своите сознанија за техниките на изведба на флејта, како и за пошироките аспекти на музичката уметност и интерпретација.