Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Зана Бадивуку Баша

Објавено на: 04 декември 2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.12.201(понеделник), со почеток во 16:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката ЗАНА БАДИВУКУ БАША.

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. Јован Каровски