Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Концерт на вокално-инструменталните оддели на ФМУ - Скопје, Misica viva - 22.11.2017 година

Објавено на: 13 декември 2017

На 22.11.2017 година, во концертната сала се одржа концерт на вокално-инструменталните оддели на ФМУ - Скопје, насловен Misica viva. На концертот настапија студенти од класите на проф. м-р С. Темков, вонр. проф. м-р Д. Багески, проф. м-р С. П. Галиќ, вонр. проф. д-р К. Светиева, вонр. проф. м-р М. Милошевски и проф. д-р М. Ѓошевска.