Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД ВОКАЛНО - ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ ОДДЕЛИ

Објавено на: 27 март 2018

Утре, 28.3.2018 година, ќе се одржи концерт на студентите од вокално - инструменталните оддели насловен „Мusica viva“. Концертот е со почеток од 19:00 ч. во Концертната сала на ФМУ - Скопје. Повелете !