Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии -Дијана Имери Илкоска

Објавено на: 22 мај 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 2.6.2018 (сабота), со почеток во 18:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (ОРКЕСТАРСКО ДИРИГИРАЊЕ) на студентката ДИЈАНА ИМЕРИ ИЛКОСКА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Борјан Цанев

Проф. м-р Сашо Татарчевски

Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ