Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Доминика Робе

Објавено на: 29 мај 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 4.6.2018 (понеделник), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (КОРЕПЕТИЦИЈА) на студентката ДОМЕНИКА РОБЕ.

 

Комисија: 

Доц. м-р Марија Вршкова

Доц. д-р Елена Атанасовска Ивановска

Доц. м-р Сара Пројковска Николовска