Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Тоше Темелков

Објавено на: 01 јуни 2018

 С О О П Ш Т Е Н И Е

На 8.6.2018 (петок), со почеток во 19:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (ПИЈАНО) на студентот ТОШЕ ТЕМЕЛКОВ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. м-р Тодор Светиев

Проф. м-р Катерина Костадиновска Гелебешева