Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на рециталот од докторска дисертација на кандидатот м-р ЕМИЛ РИБАРСКИ.

Објавено на: 25 јуни 2018

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.8.2016 (сабота), со почеток во 20:00 часот на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на  докторска дисертација (рецитал)  на кандидатот  м-р ЕМИЛ РИБАРСКИ.

 

Одбраната ќе се изврши пред комисија во состав:                    

Проф. Хусеин Сермет

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Валери Стефановски

Проф. м-р Рита Поповиќ

Проф. д-р Бојан Ортаков