Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус - Агона Чупи

Објавено на: 26 јуни 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 4.7.2018 (среда), со почеток во 19:00 часот во Даут Пашин Амам, ќе се одржи одбрана на магистерска програма од втор циклус студии од студиската програма по  МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (ДИРИГИРАЊЕ) на студентката АГОНА ЧУПИ .

 

       Комисија:  Проф. м-р Сашо Татарчевски

                        Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ

                        Вонр. проф. д-р Ивица Зориќ