Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување на кандидати за упис, во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година

Објавено на: 11 септември 2018

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 13-ти И 14-ти СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.

СИТЕ ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ДАТУМИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, КАКО И БРОЈОТ НА ПРЕОСТАНАТИ СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК МОЖЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ ВО ПРИЛОГ НА ОВА СООПШТЕНИЕ.

 

Во прилог:
- рокови за пријавување и полагање на приемните испити и потребни документи

- број на преостанати слободни места за втор уписен рок

- уплатница за пример за уплата на приемни испити

- уплатница за пример за уплата на административна такса од 50 денари

- упатство за полагање на приемни испити

- Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

ПРИЈАВУВАЊЕ I година 2018-2019, втор уписен рок.docx Број на слободни места за втор уписен рок!.doc Упатство за приемни испити 2017-2018_28325_719.pdf Конкурс за запишување на студенти на студиските програми од прв циклус студии на УКИМ 2018-2019.pdf Пример за уплатници.docx