Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Средба со композиторот проф. Живоин Глишиќ

Објавено на: 08 декември 2014

На 10.12.2014 година (среда), со почеток во 13:00 часот во малата сала на ФМУ-Скопје ќе се одржи средба со композиторот проф. Живоин Глишиќ, на која тој ќе говори за својот уметнички и творечки развој, ќе ги изнесе своите ставови во поглед на различни аспекти на музичката уметност и во непосредна комуникација со студентите ќе ги сподели богатите искуства од неговото досегашно делување.