Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Дополнет распоред со саатница за приемниот испит по солфеж за кандидатите пријавени во вториот уписен рок

Објавено на: 17 септември 2018

Распоредот за приемните испити за кандидатите пријавени за упис на прв циклус студии, во вториот уписен рок, заедно со точно утврдената саатница за полагање на приемниот испит по предметот солфеж може да се погледне во прилог на ова известување.

Приемни испити, втор уписен рок!.docx