Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Листа на изборни наставни предмети за учебната 2018/2019 година

Објавено на: 25 септември 2018

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ДЕКА ЛИСТАТА НА ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА И УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ МОЖЕ ДА СЕ ПОГЛЕДНАТ ВО ПРИЛОГ. 

ЛИСТИТЕ НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СИТЕ ЕДИНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СО ОБЈАВЕНИ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=158&glavno=40  

Изборни предмети 2018-2019.docx Изборни предмети од ФМУ од Универзитетската листа.pdf