Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Променет распоред со точна саатница за приемниот испит по солфеж за кандидатите пријавени во третиот уписен рок во учебната 2018/2019 година

Објавено на: 25 септември 2018

Се известуваат сите кандидати пријавени за упис во прва година на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во третиот уписен рок, дека распоредот за приемните испити е објавен во прилог.

Приемни испити, трет уписен рок!.docx