Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Динко Стипаничев

Објавено на: 25 септември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 2.10.2018 (вторник), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (КОНТРАБАС) на студентот ДИНКО СТИПАНИЧЕВ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Петја Баговска

Проф. м-р Олег Кондратенко

Проф. м-р Живко Фирфов