Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Поздравно писмо од Ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски

Објавено на: 01 октомври 2018

Поздравно писмо од Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, по повод почетокот на академската 2018/2019 година на Факултетот за музичка уметност - Скопје.