Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Ана Велиновска

Објавено на: 05 ноември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 12.11.2018 (понеделник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентката АНА ВЕЛИНОВСКА.

 

Комисија: 

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

Проф. д-р Димитрије Бужаровски

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја