Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Марија Кичевска

Објавено на: 05 ноември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 12.11.2018 (понеделник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентката МАРИЈА КИЧЕВСКА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Тања Вујисиќ Тодоровска

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

Доц. м-р Александра Мијалкова