Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Мурат Исмајљи

Објавено на: 21 декември 2018

 С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.12.201(петок), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот МУРАТ ИСМАЈЉИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Жана Димчевска

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска