Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување на испитите за зимската испитна сесија (јануари - февруари 2019)

Објавено на: 27 декември 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (ЈАНУАРИ – ФЕВРУАРИ 2019), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 8-ми ДО 10-ти ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА.

 Потребни документи:

  • Индекс;
  • Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор);
  • Пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува.

 

НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW. Серискиот број на пријавата кој ќе го добиете од Iknow системот,  потребно е да се запише во горниот десен агол на хартиената пријава.