Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Мастер клас на кореографот Димитрис Сотириу

Објавено на: 11 февруари 2019

На 10.12.2018 година се одржа мастер клас на кореографот Димитрис Сотириу од Грција на студентите од 1,2,3 и 4 година од студиската програма по балетска педагогија – современ танц.