Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

МUSICA VIVA - Во Концертната сала на ФМУ - Скопје на 20.2.2019 (среда) со почеток од 20 часот

Објавено на: 18 февруари 2019