Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

МUSICA VIVA - Концерт на камерните состави на студентите од дувачката класа на ФМУ

Објавено на: 20 февруари 2019

МUSICA VIVA

Во Концертната сала на ФМУ на 20.2.2019 година со почеток од 20 часот се одржа концерт на камерните состави на студентите во класите на проф. м-р Нинослав Димов и вонр. проф. м-р Марјан Милошевски.