Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Њомза Реткоцери

Објавено на: 07 март 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 14.3.201(четврток), со почеток во 19:30 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – СОЛО ПЕЕЊЕ на студентката ЊОМЗА РЕТКОЦЕРИ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Марија Наумовска

Проф. м-р Билјана Јакимовска

Вонр. проф. д-р Горан Начевски