Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

ПРОГРАМА НА ЧЕСТВУВАЊА по повод 70-годишнината на УКИМ

Објавено на: 13 мај 2019

Прославувањетo на јубилејот по повод 70 години од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје оваа година ќе се одвива спрема програмата во прилог.