Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Мила Пужиќ

Објавено на: 07 јуни 2019

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.6.201(четврток), со почеток во 17:00 часот, на Факултетот за уметности во Ниш, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ХОРСКО ДИРИГИРАЊЕ на студентката МИЛА ПУЖИЌ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Сашо Татарчевски

Проф. м-р Борјан Цанев

Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ