Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Гордан Спасовски

Објавено на: 17 јуни 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 25.6.2019(вторник), со почеток во 10:00 часот, во мала сала,  ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО (ПОПУЛАРНИ ЖАНРОВИ) на студентот ГОРДАН СПАСОВСКИ.

 

Комисија:  Проф. Сава Милетиќ

Проф. Јован Каровски

Доц. м-р Дино Имери