Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Иван Трајковски

Објавено на: 21 јуни 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.6.201(петок), со почеток во 20:00 часот,  ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентот ИВАН ТРАЈКОВСКИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. Јован Каровски

Вонр. проф. д-р Кристина Светиева