Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Научен труд на вонр. проф. д-р Снежана Филиповска објавен во руското списание Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой и членство во Меѓународниот совет за танц при УНЕСКО

Објавено на: 27 јуни 2019

Вонр. проф. д-р Снежана Филиповска ја објави статијата „Педагогическое мастерство Марины Семеновой: Комбинации adagio“ во научното списание Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой (ISSN 1681-8962), во третиот број во 2018. Статијата е објавена во рубриката „Подготовка на балетските уметници“ (стр. 18-28). Повеќе за списанието и статијата на следниот линк.  

Вонр. проф. д-р Снежана Филиповска е член на Меѓународниот совет за танц при УНЕСКО за 2019 година (The International Dance Council, Le Conseil International de la Danse CID, Paris). Повеќе за оваа престижна организација на следниот линк.