Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Вонр. проф. д-р Искра Шукарова организира резиденции за млади автори за современ танц во Бугарија и Унгарија

Објавено на: 09 јули 2019

Во организација на вонр. проф. д-р Искра Шукарова - кореограф и професор на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во тек на месеците јуни и јули 2019 година, се реализираат три гостувања/резиденции за современ танц на млади автори/ дипломци од програмата за балетска педагогија – современ танц при ФМУ. Учесници на уметничките резиденции за современ танц се Христина Ангеловска, Теодора Ежовска и Марија Ристеска. Резиденциите се од исклучително значење за развојот и едукацијата на младите кадри за современ танц во нашата земја, и се од особена важност во доменот на интернационалната соработка на ФМУ – Скопје и проектот Nomad to Nomad кој го иницираше Шукарова во 2018 година.

Вонр. проф. д-р Шукарова како професор ги води предметите за современа танцова пракса, а иницијативата за овие резиденции во Бугарија и Унгарија е резултат на мрежната соработка на двете интернационални мрежи каде Шукарова е еден од основачите: Global Practice Sharing at Movement Research - New York, поддржано од фондот Trust for Mutual Understanding и мрежата Nomad Dance Academy. Уметничките резиденции се реализираат со три водечки организации во регионот кои се дел од споменатата мрежна соработка: организацијата Brain Store во рамки на Antistatic Festival - Софија, потоа Derida Centre - Софија и Workshop Foundation – Будимпешта. Професори кои ги водат резиденциите се еминентни уметници од современата танцова сцена: Anya Cloud (САД), Milan Herich (Холандија) и Joy-Marie (САД).Во рамките на третата резиденција во Derida Centеr, која ќе се одржи во Софија во периодот од 8 до 19 јули 2019 година, студентите ќе работат со кореографката Joy-Marie (САД).