Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Промоција и доделување на Дипломи на студентите од прв и втор циклус студии

Објавено на: 11 декември 2014

На 6.12.2014 година, во Концертната сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје, се одржа промоција и свечено доделување на Дипломите на студентите кои во учебната 2013/2014 година го завршија своето студирање на првиот или вториот циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје.