Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Доделување на наградата „Томислав Зографски“ 2014

Објавено на: 11 декември 2014

На 6.12.2014 година свечно беше доделена наградата „Томислав Зографски“ на најдобриот студент од студиската програма по композиција од студиската 2013/2014 година.
Наградата ја доделува фондацијата „Томислав Зоографски“.