Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Пријавување за трет циклус студии, во првиот уписен рок 2019/2020

Објавено на: 29 јули 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

  

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ– ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 12 СЕПТЕМВРИ ДО 27 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА.

 

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ОКОЛУ ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ МОЖЕ ДА НАЈДЕТЕ ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, КОЈ Е ПОСТАВЕН ВО ПРИЛОГ. 

 

Конкурс трет циклус 2019-2020.pdf