Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Учество на вонр. проф. д-р Соња Здравкова-Џепароска на 45 Светска конференција на ICTM во Банкок, Тајланд

Објавено на: 19 август 2019

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова-Џепароска учествуваше на 45 Светска конференција на ICTM  која се одржа во периодот 10-17.07 во Чулалонкорн Универзитетот во Банкок, Тајланд. На конфенренцијата учествуваа над 900 учесници од 76 земји. Здравкова-Џепароска се претстави со темата „Миграција и новосоздадени традиции низ примерот на македонската дијаспора“ што предизвика голем интерес.