Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарни ранг листи на кандидати пријавени за упис на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Објавено на: 08 октомври 2019

Во прилог може да се погледнат прелиминарните ранг листи на кандидати пријавени за упис на трет циклус - докторски студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2019/2020 година.

Прелиминарни ранг листи.xls