Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одлука за распишување на избор на 1 претставник од четврта година за член на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност- Скопје

Објавено на: 03 март 2020

Во прилог е одлуката за распишување на избор на 1 претставник од четврта година за член на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност- Скопје

Одлука 3.3.2020.pdf